Beyaz Şömine Brülörler

Sort by
Beyaz Şömine Brülörler
Brülörler, genellikle yakıtı (sıvı veya gaz halinde) yanmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Bu cihazlar, yakıtın yanma odasına aktarılmasını sağlar ve yanma işlemini kontrol altında tutar. Brülörler, endüstriyel, evsel ve ticari birçok alanda kullanılır.

Yağ Brülörleri: Yağ brülörleri, sıvı yakıtı (genellikle fuel oil veya benzeri yağlar) yanmak üzere kullanılan bir tip brülördür. Bu brülörler, yakıtın bir düzenek yardımıyla püskürtülmesini sağlar ve ardından yanma odasına yönlendirir.

Doğalgaz Brülörleri: Doğalgaz brülörleri, genellikle doğalgazın yanma odasına yönlendirilmesini sağlar. Bu tip brülörler, doğalgaz boru hattından gelen gazı bir karıştırıcı ve ateşleme sistemiyle birleştirir ve yanma odasına yönlendirir.

Biyo-Yakıt Brülörleri: Biyo-yakıt brülörleri, biyokütle kaynaklı yakıtları (biyokütle pelletleri, odun peletleri, biyoetanol gibi) yakmak üzere tasarlanmıştır. Bu brülörler, biyo-yakıtı yanma odasına ileterek enerji üretirler.

Endüstriyel Brülörler: Endüstriyel brülörler, genellikle büyük ölçekli sanayi tesislerinde kullanılır. Yüksek ısı gerektiren yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olabilirler.

Brülörlerin yanma verimliliği, güvenliği ve performansı için düzenli bakım ve temizlik gereklidir. Ayrıca, yanma sırasında oluşan atık gazların emisyon kontrolü ve yangın güvenliği gibi faktörler de önemlidir.

Evsel kullanım için tasarlanmış brülörler, ısıtma sistemlerinde, şöminelerde veya farklı evsel uygulamalarda kullanılabilirler. Endüstriyel brülörler ise çeşitli endüstriyel işlemlerde, enerji üretiminde veya farklı büyük ölçekli tesislerde yaygın olarak kullanılır.
Daha fazla bilgi için ;
Arayın : 0(542) 679 34 29
Takip Edin: Beyaz Şömine